Plantsoenbeheer en landschapsverzorging voor Noord-Nederland

Voets Groenbeheer heeft als uitvalsbasis de stad Groningen. Bij het onderhoud van stedelijk groen en het beheer van natuurgebieden en cultuurgoederen richten wij ons met name op de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij beperken ons tot Noord-Nederland vanwege bereisbaarheid en milieu-overwegingen en vanuit het besef dat men binding en affiniteit moet hebben met de landschappelijke omgeving om deze effectief te kunnen beheren.